Mājas bēgļiem | Mājoklis

Mājoklis

Latvijā katrs iedzīvotājs pats meklē savām prasībām piemērotu mājokli. Mājokli var nopirkt vai īrēt. 

Īrējot mājokli, svarīgi atcerēties, ka ir jānoslēdz rakstiska vienošanās jeb īres līgums, to slēdz izīrētājs un īrnieks. Izīrētājs var būt jebkura fiziskā vai juridiskā persona. 

Īres līgumā ir jābūt iekļautam:

Atceries! Saskaņā ar Dzīvojamo telpu īres likumu, mājokļa izīrētājs nedrīkst liegt īrniekam viņa īrēto mājokli deklarēt kā savu dzīvesvietu. Šis nosacījums attiecas arī uz īrnieka ģimenes locekļiem.

Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri saņēmuši uzturēšanās atļauju, ir pienākums deklarēt savu dzīvesvietu mēneša laikā pēc dzīvesvietas maiņas. Par dzīvesvietas deklarēšanu jāmaksā valsts nodeva EUR 4.27 apmērā. Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri saņēmuši ilgtermiņa vīzu vai kuriem ir biometriskā pase, ir iespējams brīvprātīgi deklarēt savu dzīvesvietu  tās pašvaldības dzīvesvietas deklarēšanas iestādē, kurā atrodas jaunā dzīvesvieta. 

Latvijā nepastāv ierobežojumi ārzemniekiem iegādāties nekustamo īpašumu (izņemot aizliegumu iegādāties zemi pierobežas, aizsargjoslu teritorijās, kā arī lauksaimniecības un meža zemi). Gluži pretēji – kopš 2010.gada 1.jūlija trešo valstu pilsoņi var saņemt termiņuzturēšanās atļauju uz laiku līdz 5 gadiem, ja viņš iegādājies vai viņai pieder nekustamie īpašumi Latvijā. 

Šis informatīvais materiāls ir sagatavots ar Islandes, Lihtenšteinas un Norvēģijas atbalstu caur grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par materiāla saturu atbild biedrība “Gribu palīdzēt bēgļiem”.

Gpb drosa maja

Connection problem

Your internet connection is broken,
we miss you so much already!